Pravila in pogoji uporabe

Pravno obvestilo

Družba Pristop d.o.o. se bo po najboljših močeh trudila zagotavljati najbolj točne in najnovejše podatke na svojih straneh, vendar opozarja uporabnike spletnih strani, da so besedila informativnega značaja, zato ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost strani. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti družba Pristop d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, za morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, zato ne odgovarja za nobeno škodo ali neprijetnosti, ki bi izhajale iz obstoja spletnih strani, iz dostopa do in/ali uporabe in/ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, ali so bili obveščeni o možnosti take škode.

Ker obstajajo na spletni strani družbe Pristop d.o.o. določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z družbo Pristop d.o.o. in nad katerimi družba Pristop d.o.o. nima nadzora, družba ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti vsebin katerekoli spletne strani, za katero nudi povezavo ali referenco in ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Družba Pristop d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni, dodaja ali odstrani vsebino teh spletnih strani dodajanja ali odstranitve vsebin, objavljenih na spletni strani www.indigo.pristop.si kadarkoli, na kakršenkoli način, delno ali v celoti, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnih straneh družbe Pristop d.o.o., je last družbe in družb, katerih vsebine so vključene v www.indigo.pristop.si in je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, se lahko uporabljajo izključno v nekomercialne namene, in se jih ne sme spreminjati, prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja družbe.

Vse reprodukcije ali primerki vsebine teh spletnih strani morajo ohraniti tudi vse navedene označbe avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah (znak © 2015 Pristop - Vse pravice pridržane).

Blagovne znamke in storitvene znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba ali njene povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Družba aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Varovanje zasebnosti

Pristop d.o.o. posveča posebno pozornost varovanju zasebnosti informacij, ki jih pridobi od uporabnikov teh spletnih strani, in osebnih podatkov, ki jih posredujejo, v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov v Republiki Sloveniji. Družba osebne podatke zbira le takrat, ko so se uporabniki sami odločili, da jih posredujejo s prijavo, izpolnjenimi obrazci ali elektronsko pošto in se pri tem z zbiranjem izrecno strinjajo. Osebne podatke Družba uporablja za dostop do določenih storitev (Baza znanja), pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva in revij, vabil na dogodke, elektronsko anketiranje. Za dostop do nekaterih storitev spletnega mesta Smart marketing je potrebna registracija uporabnika. Ob registraciji mora uporabnik posredovati naslednje osebne podatke: Ime, Priimek, E-naslov, Podjetje.

Registracija je možna samo ob posredovanju vseh obveznih podatkov in ob sprejemu potrdila o prejemu prijave. Uporabniški račun se aktivira, ko uporabnik potrdi aktivacijo, ki jo je prejel v svoj elektronski poštni predal. Uporabniško ime in geslo uporabnika nedvoumno določata in povezujeta z vnesenimi podatki. Po opravljeni registraciji lahko uporabnik spletno mesto uporablja tako, da se prijavi z uporabniškim imenom in geslom, ki si ga je izbral ob registraciji. Če želi uporabnik preklicati registracijo na spletnem mestu Smart marketing, to stori tako, da na info@indigo.si pošlje zahtevo za preklic registracije. Upravljavec osebnih podatkov bo osebne podatke uporabnika izbrisal iz zbirke osebnih podatkov v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka. Preklic registracije za uporabnika pomeni tudi prekinitev uporabe storitev, ki so dostopne le z registracijo.

V skladu z veljavno zakonodajo sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. V primeru uporabe spletnih mest www.indigo.si se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ko v obrazcu za posredovanje osebnih podatkov s klikom na Strinjam se s Pravili in pogoji, potrdi, da sprejema in se strinja s temi splošnimi pravili in pogoji. Osebnih in kontaktnih podatkov Družba ne uporablja v druge namene.

Osebni podatki se hranijo v Pristop d.o.o. le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Pristop d.o.o. se zavezuje, da bo zaščitila zasebnost uporabnikov v skladu z zakonodajo. Zavarovanje osebnih podatkov uporabnikov obsega organizacijske, tehnične in logično - tehnične postopke ter ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo, posredovanje tretjim osebam ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo teh podatkov.

Vsi podatki so shranjeni na zaščitenih strežnikih, ki so v varovanih prostorih. Uporabnih spletne strani je seznanjen in izrecno strinja, da lahko Družba posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov zaupa pogodbenemu obdelovalcu (Renderspace d.o.o., Trubarjeva 79, Ljubljana). Pogodbeni obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le v mejah pooblastila oziroma naročila, ki ga dobi od Družbe in skladno z opredeljenimi nameni. Družba in ne njen pogodbeni obdelovalec pridobljenih osebnih podatkov v nobeni obliki ne bosta posredovala ali razkrivala tretjim osebam, razen če se bodo uporabniki s tem strinjali ali če bodo tako zahtevali pravosodni organi. Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Pristop d.o.o. bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečila uporabo osebnih podatkov ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestila uporabnika, ki je to zahteval. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Družbo, upravljavec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh. Prav tako upravljavec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala.