Do optimalne cenovne politike z Indigo Price

S pomočjo INDIGO PRICE orodja lahko podjetje na podlagi podatkovne analize dinamično prilagaja cene izdelkov oceni stanja na trgu.

Svetovanje naročnikom na področju upravljanja cen

Cenovna politika je pomemben vzvod za doseganje strateških ciljev. Pri 5% operativni marži na izdelku, nam dvig cene za 1% poveča absolutno operativno maržo za 20%. Zaradi tega je cena pogosto na vodstveni agendi, kjer se krešejo mnenja deležnikov v podjetju o tem, ali je cena prava oziroma o tem kakšna je končna cena za kupca.

Indigo Consulting svetuje podjetjem tudi na področju upravljanja cen. Na tovrstnih projektih najprej skupaj z naročniki določimo strategijo upravljanja cen, nato definiramo ukrepe in ocenimo učinke le teh, pripravimo načrt sprememb ter sodelujemo pri implementaciji ter vzpostavitvi rednega procesa upravljanja cen.

Naročnikom tudi svetujemo pri informatizaciji procesa upravljanja cen. Med drugim svetujemo pri izboru primernih rešitev informacijskih orodij dobaviteljev, svetujemo lahko pri razvoju naročnikovih orodij ali naročnikom ponudimo INDIGO-PRICE module, s katerimi naročnik sam pokrije del procesa upravljanja cen.

Nekateri INDIGO-PRICE moduli so:

  • Price monitor

Namen je prikaz cenovne pozicije naročnika v primerjavi s konkurenco v skladu s postavljeno cenovno strategijo ter identificiranimi cenami konkurence.

  • Price promotion

Namen je na podlagi preteklih promocijskih rezultatov prikazati optimalne parametre promocije glede na zastavljene promocijske cilje in oceno vpliva promocije na izbrane ključne kazalnike uspešnosti.

  • Price manager

Namen je procesno podpreti proces spreminjanja cen ter določanja popustov / rabatov s stališča vnosa podatkov v različne sisteme ter avtorizacije odločitev glede na postavljene organizacijske zahteve

Študija primera

Izziv

  • Pritiski na dobičkonosnost večjega mednarodnega podjetja z mrežo trgovin

Naša stranka, večje mednarodno podjetje z mrežo trgovin v regiji, se je soočala s pritiski na dobičkonosnost. Podjetje je verjelo, da je prilagoditev cenovne in promocijske politike pomemben vzvod za povečanje dobičkonosnosti.

Pristop

  • Pregledali smo trenutne procese in metodologijo na področju upravljanja cen in promocij

Da bi razumeli trenutno situacijo ter ocenili, kje so največji potenciali, smo naredili pregled upravljanja cen in promocij v podjetju. Ugotovili smo potencial za izboljšanje na treh glavnih področjih: prenova strategije rednih cen, prenova procesov upravljanja cen in boljše planiranje KPI promocijskih aktivnosti. Kot prioritetno področje za optimizacijo smo določili slednje.

  • Določili smo glavni ukrep za boljše planiranje promocij
Glavna izziva naročnika pri planiranju promocij sta bila izgubljena prodaja zaradi premajhnih zalog v poslovalnicah ter prevelike zaloge po izvedbi promocij zaradi prodaje, ki je bila manjša od načrtovane promocijske prodaje. Skupaj z naročnikom smo opredelili glavne izzive upravljanja promocij ter identificirali priložnosti za boljše planiranje promocij. Za naročnika smo opredelili, da je glavni ukrep za izboljšanje promocijskih KPI vzpostavitev promocijskega portala / aplikacije za načrtovanje promocij, ki bo združeval vse relevantne podatke ter orodja za podporo pri načrtovanju in izvajanju promocij.

  • Pomagali smo vzpostaviti t.i. »Promo portal« za planiranje promocij

Z naročnikovo ekipo smo opredelili funkcionalne zahteve za izdelavo Promo portala in z izbranim izvajalcem izdelali natančen načrt izdelave in implementacije orodja v organizacijo. Naročnika in izvajalca smo podpirali skozi celoten proces razvoja novega Promo portala ter kasneje pri testiranju funkcionalnosti. Vzpostavili smo učinkovito projektno organizacijo in po principu agilnega razvoja v mesečnih sprintih nadgrajevali funkcionalnost in uporabnost aplikacije.

  • Razvoj in implementacija Promo portala je potekala v treh fazah v 18 mesecih

Implementacija je potekala v treh fazah. V prvi fazi je bila razvita aplikacija z najbolj osnovnimi funkcionalnostmi, v drugi fazi smo v sodelovanju z ožjim delom uporabniške ekipe naročnika funkcionalnosti še nadgradili, v tretji fazi pa smo testiranje aplikacije razširili na vse uporabnike.


Sorodni primeri