Doseganje optimalne funkcionalnosti in boljših rezultatov s podporo pri implementaciji programske opreme za upravljanje promocij

Velikega trgovca v regiji smo podprli pri optimizaciji promocij in uvajanju programske podpore za načrtovanje, analizo in boljše upravljanje promocij, s čimer je bilo možno bolje pripraviti cenovno strategijo in natančno spremljati vpliv promocij na poslovne učinke.

Izziv

Klasična trgovska podjetja v regiji delujejo v negotovih razmerah: na eni stran na trg vstopajo novi igralci, ki so pogosto diskontni trgovci, agresivno odpirajo nove trgovine, z drugačnim poslovnim modelom in pogosto dosti nižjimi cenami, na drugi strani pa se potrošnik ne vede več zvesto in obiskuje nakupe opravlja pri čedalje več trgovcih.

Tržni deleži, prihodki in marža klasičnih trgovcev so pogosto ogroženi. En izmed vzvodov trgovcev za privabljanje ali ohranjanje kupcev so promocije. Klasični trgovci izvajajo in vlagajo bistveno več v promocije kot diskontni trgovci, zato je smotrno upravljanje promocij eden izmed pomembnejših dejavnikov dobičkonosnega poslovanja.

Pristop

V prvi fazi smo izvedli statistično analizo vplivov promocij na (krovne) KPI v daljšem časovnem obdobju. Izhajali smo iz transakcijskih podatkov trgovca, klasificirali promocije ter s statistično analizo ovrednotili vpliv promocij na prodajne podatke (posameznih kategorij).

V drugi fazi smo vzpostavili projektno organizacijo za uvedbo novega orodja za upravljanje promocij, opredelili deležnike, njihove naloge ter podpirali stranko pri vodenju projekta in vsebinskih odločitvah.

Rezultat

Za velikega trgovca v regiji smo napravili analizo vlaganj v promocij in vpliva na krovne prodajne podatke, pripravili predlog sprememb investicij v promocije tako višine celotne investicije kot tudi razporeditve investicije znotraj promocij. Prav tako smo podprli stranko v času uvajanja orodja za upravljanje promocij in sicer smo svetovali pri pripravi in validaciji podatkov o preteklih promocijah, strukturiranju (dodatnih) podatkov za načrtovanje promocij ter pri testiranju in validaciji modelov, kateri so bili razviti v orodju za upravljanje promocij.

Sorodni primeri