Marketinške tehnologije: priložnosti in ključni faktorji uspeha

Trendi kažejo, da bo do leta 2017 marketinški direktor porabil več sredstev za tehnologije kot direktor IT oddelka v podjetju. A kako zagotoviti, da so sredstva za tehnologijo učinkovito porabljena in izbrana tehnologija omogoča doseganje poslovnih ciljev podjetja?

Kaj omogoča tehnologija in kako izbrati pravo tehnološko rešitev, ki jo lahko umestimo v širšo poslovno strategijo?

Trendi kažejo, da bo do leta 2017 marketinški direktor porabil več sredstev za tehnologije kot direktor IT oddelka v podjetju. Obseg in število ponudnikov marketinških tehnologij sta se v zadnjih petih letih več kot podeseterila, ponujene tehnologije pa se razprostirajo od oglaševanja, uporabniške izkušnje, podatkov in procesov – skratka, optimizirajo vsa področja delovanja v podjetju. A kako zagotoviti, da so sredstva za tehnologijo učinkovito porabljena in izbrana tehnologija dejansko omogoča doseganje poslovnih ciljev podjetja?

Tehnologija lahko optimizira delovanje in predstavlja priložnost za nove prihodke ali za zmanjšanje stroškov, a pred nakupom nove tehnologije mora podjetje preučiti širši kontekst, v okviru katerega bo tehnologija uporabljena. Priložnosti, ki jih tehnologija ponuja, je treba umestiti v širšo poslovno strategijo in oceniti pričakovane finančne učinke, razmisliti o izboru poslovnih partnerjev pri iniciativah, ki zahtevajo horizontalno ali vertikalno povezovanje med branžami, umestiti vsako od iniciativ v organizacijo in kako urediti poslovne procese, da se preprečijo silosne in parcialne zgodbe ter preučiti, kakšne kadre, kompetence in znanja zahteva tehnologija.

Ko se boste odločali za nakup tehnologije, boste izbirali med nešteto možnostmi - a izbrali boste le eno ali dve, zato se morate vprašati, kaj vam bo pomagalo pri doseganju zastavljenih ciljev, kaj boste lahko implementirali in kaj bodo zaposleni sploh lahko uporabljali. Lahko jim kupite najbolj sodoben CRM, ampak če imate zaposlene, ki so vajeni delati zgolj na stari blagajni, bo implementacija težka. Pri izboru tehnologije je zato ključno preučiti tri dimenzije.

Poslovna strategija

Strategija je odvisna od poslovnih ciljev podjetja oziroma od vprašanja, ali se želi znotraj svoje industrije prilagoditi ali jo preoblikovati. Od tega je tudi odvisno, katere marketinške tehnologije bo podjetje uporabljalo, saj bo potrebovalo tehnologijo, ki omogoča obstoječe poslovne procese. Poleg tega je pomembno definirati, kaj je namen tehnologije oziroma zakaj jo podjetje potrebuje – ali želi tehnologijo, ki bo prinašala večji dobiček? Ali pa morda zato, da preveri nove trge, nove segmente?

Tehnološka primernost

Dobro je vedeti, v kateri fazi je tehnologija, ki jo je podjetje izbralo. Krivulja razvoja marketinške tehnologije je namreč taka, da se pojavijo velika pričakovanja in razočaranje, ko je tehnologija dejansko uporabljena. A to se pogosto zgodi zato, ker je ta tehnologija še v prezgodnji fazi razvoja in bo v poznejših fazah veliko primernejša za uporabo. Ustreznost tehnologije za podjetje bo odvisna predvsem od ekosistema, v katerem se podjetje nahaja oziroma v katerem tekmuje, kar je zopet povezano s strategijo pa tudi s poslovnim modelom podjetja. Resda se lahko podjetje odloči za najboljše na trgu, ampak če želi zgolj optimizirati poslovanje, so pogosto boljša možnost standardizirane rešitve, saj so bolj povezljive med sabo.

Implementacija

Pri implementaciji je pomembno, da podjetje s svojo marketinško tehnologijo uskladi procese oziroma jih prilagodi novim tehnologijam. Pogosto tehnologija zahteva tudi drugačne kompetence, ki niso klasično marketinške in je potrebno to predvideti v fazi implementacije, ki mora potekati v valovih, sicer podjetje interno tega ne bo zmoglo, pa tudi potrošniki ne bodo mogli vsega absorbirati.

Če povzamemo...

Podjetje mora torej marketinško tehnologijo umestiti v svojo strategijo in poslovne procese ter se prepričati, da je izbrana tehnologija zares ustrezna za dosego ciljev, ki si jih je zadalo. Poleg tega mora biti pozorno na morebitni kadrovski primanjkljaj kompetenc za učinkovito uporabo tehnologije. Šele z upoštevanjem vseh teh dimenzij bo tehnologija zaživela tako, kot bi morala. Zgolj tehnična implementacija, ki ni v skladu s strategijo ali internim procesom, ne bo učinkovito delovala.

Sorodni primeri