Optimizacija prodaje z optimalno uporabo IT rešitev

Za optimalno uporabo IT rešitev je bilo potrebno zagotoviti kvalitetne podatke in opredeliti primerne procese ter odgovornosti. Z ureditvijo internih procesov in določitvijo ključnih vhodnih podatkov smo naročniku zagotovili osnovo za hitrejše odločanje v prodajnem procesu, ki vsak mesec obsega več tisoč interakcij s strankami.

Izziv

Naša stranka je vsakodnevno obdelovala veliko število B2C strank. Da bi bili pri tem hitrejši in bolj osredotočeni na kupca, je potrebno sprejemati prave odločitve ob pravem času.

Ponudnik IT programske opreme je pristopil k naši stranki in predlagal integracijo rešitve, ki bi omogočala hitrejši odziv na potrebe njihovih strank in povečale relevantnost njim ponujenih storitev, ki se oblikujejo na podlagi zbranih podatkov o posamezni stranki. Za primerno pripravljene predloge ponudbe je naša stranka morala zagotoviti primeren vnos kampanje, ki definira najbolj primerno ponudbo za točno določen segment strank v rešitev.

Ker je bila IT rešitev optimalna samo, če je naša stranka primerno vnašala kampanje v rešitev, je bilo potrebno opredeliti ključne elemente vnosa in proces nadzora vnosa kampanj.

Pristop

  • Analizirali smo ključne funkcionalnosti IT rešitve

Analizirali smo ključne funkcionalnosti implementirane IT rešitve.

  • Analizirali smo umeščenost oziroma vključenost IT rešitve znotraj obstoječih procesov in organizacije

Ko smo razumeli obseg vseh funkcionalnosti IT rešitve, smo popisali ključne procese in organizacijske enote, ki so z rešitvijo povezane.

  • Identificirali smo ključne deležnike

Da bi razumeli, kdo vse je vključen v uporabo IT rešitve, smo določili ključne uporabnike znotraj organizacije, ki so potrebni, da se predlagana rešitev optimalno uporablja.

  • Pripravili smo matriko odgovornosti in kazalnike uspešnosti

Po tem, ko so bili vsi deležniki opredeljeni, smo pripravili matriko odgovornosti, ki je vključevala izbrane deležnike in njihovo odgovornost na izvršni in operativni ravni. Poleg tega smo razvili sistem kazalnikov uspešnosti in opredelili proces odločanja v primeru, da so kazalniki uspešnosti pod načrtovanimi cilji.

  • Izdelali smo časovnico za implementacijo

Za vse potrebne korake smo pripravili in opredelili časovnico in tako zagotovili implementacijo organizacije, ki temelji na odločitvah, ki se sprejemajo na podlagi podatkov.

Rezultat

Stranka je z našo pomočjo popolnoma izkoristila zmožnosti, ki jih ponuja IT rešitev. Za skupno razumevanje vloge posameznika in njegove odgovornosti za vnos pravilnih podatkov, smo opredelili procese in jih uskladili z vsemi vpletenimi deležniki. Na podlagi razvitih ključnih kazalnikov uspešnosti, se podjetje lahko hitreje odloča, poslovne strategije pa hitreje prilagaja spremembam na trgu.

Sorodni primeri