Poiščite svojo konkurenčno prednost preko novih prihodkovnih virov

Digitalne in tehnološke inovacije brišejo meje med industrijami. Potrošniki postajajo vse bolj zahtevni. Na trg prihajajo novi igralci in spreminjajo celotne sektorje, zato so organizacije v vseh sektorjih pod pritiskom, da se odzovejo, preobrazijo in razvijajo svoje glavne storitve.

Trend: Širitev, ki presega tradicionalne portfelje

Na spreminjajoče se okolje kažejo nekateri nedavni primeri iz različnih panog:

Podjetja znotraj telekomunikacij vedno pogosteje iščejo priložnosti izven tradicionalnih telekomunikacijskih storitev. Gartner meni, da priložnosti za rast telekomunikacijskim podjetjem ne predstavljajo njihove osnovne storitve, marveč da bodo podjetja iskala nove prihodkovne vire izven meja industrije. Večji igralci na telekomunikacijskem trgu so že prepoznali priložnosti znotraj drugih sektorjev: Telenor je ustanovil Telenor Banko v Srbiji, Orange ponuja e-denarnico imenovano Cash in Deutsche Telekom je ustanovil odprto Connected Home platform, ki že vključuje več kot 40 podjetij iz različnih industrij.

Trgovci vse pogosteje uporabljajo tehnološke inovacije za pripisovanje dodane vrednosti obstoječim izdelkom ali celo za širitev z novimi ne-tradicionalnimi storitvami. Tesco je tako ustanovil Bank Tesco, trgovec Argos prodaja zavarovanja za svoje izdelke za dom in Alibaba ponuja kredite kitajskim potrošnikom. Trgovci tako zdaj postajajo direktni konkurenti bankam in zavarovalnicam.

Ker so banke in zavarovalnice pod pritiskom, da ponudijo izdelke z visoko dodano vrednostjo, se vedno pogosteje odločajo za vstop v partnerstva z drugimi podjetji kot so reševalne službe, proizvajalci pametnih naprav ali fitnesi s ciljem, da bi se povezale s potrošnikom in mu zagotovile dodano vrednost svojih storitev.

Priložnosti, ki jih ponuja prestop meje industrije ne prepoznavajo samo akterji na globalnem trgu. Kljub temu, da je raziskava Mind Wide Open, izvedena leta 2014 med slovenskimi marketinškimi direktorji, pokazala, da je vstop na nove trge percepiran kot eden izmed manj pomembnih področij za doseganje strateških ciljev podjetja, se zdi, da se je trend obrnil. Telekom Slovenije je nedavno postal ponudnik elektrike in Petrol postaja vse bolj pomemben »grocery« igralec.

Pogosteje kot kadarkoli, organizacije gradijo svoje lastne ekosisteme, investirajo v platforme in vstopajo v partnerstva z drugimi deležniki, da naslovijo izzive na trgu in omogočajo rast podjetja.

Kako naj se organizacije odzovejo?

Da bi uspešno razširile svoj portfelj, morajo organizacije razumeti potrebe kupcev in razširiti svoje storitve v relevantne ekosisteme. Hkrati pa morajo biti ti produkti oziroma storitve usklajeni s poslovno strategijo in cilji podjetja. Predlagamo fazni pristop za določitev katere izmed obstoječih in novih storitev podjetje lahko ponudi znotraj ekosistema:

Analiza prihodkovnih virov

Sprva določite ključne prihodkovne vire znotraj organizacije in ugotovite ali obstajajo priložnosti za »upsell«, ki bi lahko generiral rast preko obstoječih prihodkovnih virov.

Razumevanje trenutnega stanja

Analizirajte obstoječi produktni/storitveni portfelj za globlje razumevanje trenutnega poslovanja vaše organizacije. To bo omogočilo prepoznavanje priložnosti za dodajanje dodane vrednosti obstoječim storitvam in iskanje potencialnih novih storitev, ki bi se prilegale in predstavljale logično podaljšanje trenutnega portfelja. V tej fazi je ključno razumeti potrebe kupca, hkrati pa tudi poslovno strategijo in zmožnosti podjetja. Podjetja morajo poznati svoje prednosti kot so lokacija, logistika in podatki o kupcih, ampak hkrati razumeti ostale trge in prepoznati industrije s prevideno hitro rastjo.

Na primer: kupci potrebujejo simplificirano rešitev, ki obsega vse v enem. Številčna podjetja, kot so trgovci, banke in telekomunikacijska podjetja imajo večje količine podatkov o kupcih in priložnost ponuditi svojim kupcem paket storitev za njihova gospodinjstva. Posledično so se odločila, da razširijo svoje portfelje izven osnovnih dejavnosti.

Poznavanje okolja

Identificirajte in analizirajte ekosistem, da določite ključne deležnike kot so konkurenti, vplivneži in regulatorji. Ključno je, da prepoznate odnose med deležniki in svojo (želeno) pozicijo v ekosistemu.

Na primer: Ekosistem Apple-a vključuje ne le njihove konkurente, temveč tudi partnerje za zagotavljanje IT infrastrukture, proizvajalce, trgovske partnerje, univerze, razvojne skupnosti, itd. Organizacije znotraj ekosistema bi morale poznati interakcije in odnose med deležniki.

Določitev ustreznih taktik za nastop znotraj ekosistema

Aplicirajte potencialne storitve na ekosistem. Določite kako bi se organizacija pozicionirala znotraj ekosistema in prodajala svoje storitve. V odvisnosti od industrije in ciljev podjetja, se lahko podjetja odločijo za samostojni nastop na trgu, ustvarjanje partnerstev, razvoj platforme z drugimi deležniki ali pa prevzem podjetij kot so start-upi.

Platformska ekonomija, poslovni modeli, ki temeljijo na platformah in partnerstva dovoljujejo podjetjem preko vseh industrij, da sledijo svojim ciljem rasti in ustvarjajo nove vrednosti na trgu. Kljub temu, da so v preteklosti v platformski ekonomiji dominirala tehnološka in digitalna podjetja, dandanes tudi ne-tehnološke organizacije vse pogosteje razvijajo svoje lastne platformske strategije.

Na primer: Philips Healthcare zasleduje svojo platformsko strategijo preko lansiranja Philips HealthSuite v partnerstvu s Salesforce, Amazon AWS IoT in Alibaba AliCloud. Na drugi strani opažamo tudi samostojne nastope na trgu. Tako je Telenor, telekomunikacijsko podjetje na srbskem tržišču, brez partnerja ustanovilo lastno banko.

Odločitev kako vstopiti na trg lahko vpliva tudi na interne procese

Podjetja se soočajo z vprašanji kot so kako upravljati nove prihodkovne vire, kako novi viri vplivajo na organizacijo, zaposlene in P&L odgovornost. Pred končno odločitvijo o vstopu na novi trg, je smiselno oceniti vse eksterne in interne vidike take odločitve.

Če povzamemo - kaj je vir priložnosti za ustvarjanje novih prihodkov in kako uspeti, ko ste sprejeli odločitev za zasledovanje novih prihodkovnih virov? Z zagotavljanjem izdelkov in storitev z dodano vrednostjo v ekosistemu vaše organizacije.

Sorodni primeri