Postavitev kupca v središče in izboljšanje učinkovitosti trženjske funkcije

Identificirana področja izboljšav so naši stranki povečala interno in eksterno učinkovitost, ugled trženja znotraj organizacije ter postavila kupca v središče njegovih aktivnosti.

Izziv

Vodilni ponudnik energetske oskrbe v državi je želel ovrednotiti trenutno trženjsko funkcijo in opredeliti ključne priložnosti za izboljšave trženjske funkcije z največjim poslovnim učinkom.

Pristop

  • Kvalitativno analizo upravljanja trženjske funkcije

Indigo je pripravil kvalitativno vrednotenje po 4 dimenzijah BSC in primerjavo z najboljšimi praksami.  

  • Opredelitev ključnih izboljšav

Indigo je opredelil glavne vrzeli med poslovno strategijo skupine ter obstoječo trženjsko strategijo. Pripravili smo prioritizacijo opredeljenih izboljšav po področjih glede na poslovni učinek.

Rezultat

Na podlagi pripravljenih raziskav in analiz smo stranki pripravili pregled ICT B2B trga in ključnih deležnikov, kar je stranki omogočalo pripravo strategije nastopa na trgu in identifikacijo ključnih igralcev. Stranka je z našo pomočjo pridobila vpogled v velikosti trgov po posameznem stebru storitev in na podlagi tega pripravila poslovni načrt ter pričakovane prihodke s strani ICT B2B storitev.

  • Programi zvestobe
  • Cenovna politika
  • Analiza trga in kupcev
  • Optimizacija produktnega portfelja
  • Pogajanja na podlagi dejstev
  • Razvoj RPI/RFP
  • Upravljanje z blagovnimi skupinami.

Sorodni primeri