Povečanje interakcij s kupci in večja stroškovna učinkovitost s prenovo lojalnostnega programa

Regionalnemu ponudnik celovitih komunikacijskih storitev smo svetovali pri prenovi in nadgradnji programa zvestobe, pri čemer smo opredelili potencialne partnerje in priložnosti za multi-partnerski program ter pripravili pripadajoč poslovni načrt.

Izziv

Zaradi potrebe po ohranitvi in pridobivanju novih uporabnikov, se je stranka odločila, da razširi svoje obstoječe mehanizme zbiranja in unovčevanja točk zvestobe. Tako zbiranje kot unovčevanje je bilo omejeno na produkte, ki jih je ponujala naša stranka. Pri zbiranju točk smo opredelili mehanizme zbiranja, delitev stroškov med partnerji ter dinamiko uvajanja. Na strani unovčenja pa je bilo ključno zagotoviti enostaven proces zamenjave točk za zanimive ugodnosti.

Pristop


  • Opredelili smo poslovne priložnosti za multi-partnerski program, potencialne partnerje in ključne deležnike projekta.
  • Analizirali smo tveganja in izdali priporočila za obvladovanje posameznih tveganj nadgradnje programa zvestobe.
  • Za pridobitev vpogleda v uporabnika smo pripravili segmentacijo potencialnih uporabnikov in nabor ponudbe, ki je bila narejena z namenom povečanja atraktivnosti samega programa zvestobe.
  • Pripravili smo multipartnerski poslovni model, orisali njegovo delovanje in ovrednotili poslovni potencial.
  • V poslovnem modelu smo natančno opredelili mehaniko zbiranja in unovčenja točk.
  • Za partnerje v programu smo pripravili zanimive trženjske aktivnosti z namenom prikaza atraktivnosti sodelovanja z našo stranko.
  • Pripravili smo predlogo za izračun poslovnih učinkov delovanja programa zvestobe in ocenili njegovo ekonomiko.
  • V zaključnem delu projekta smo pripravili izhodišča za komunikacijsko strategijo. Opredelili smo intenzivnost komunikacije, časovnico in predviden budget mix po različnih kanalih.

Rezultat

Pripravili smo poslovni model nadgradnje programa zvestobe, ki naši stranki omogoča pridobivanje novih uporabnikov in zadržuje obstoječe uporabnike. Program zvestobe je zasnovan tako, da je atraktiven za uporabnike in poslovne partnerje naše stranke. S širitvijo unovčevanja točk pri poslovnih partnerjih se je poleg ostalih prednosti, zmanjšala tudi finančna izpostavljenost naše stranke in močno povečala privlačnost programa zvestobe. Stranki program zvestobe omogoča tudi večjo interakcijo s kupci in posledično večje prihodke.

Sorodni primeri