Priprava optimalne prodajne strategije na podlagi podrobne analize trga in identifikaciji ICT ekosistema

S projektom smo naročniku izčrpno predstavili B2B ICT trg v Sloveniji. Osredotočili smo se na segmente malih, srednjih in velikih podjetji ter javnega sektorja. Z analizo smo identificirali ključne deležnike znotraj ICT panoge in postavili osnovo za pripravo prodajne strategije.

Izziv

Znotraj analize smo pregledali relevantne baze podatkov, ki so nam omogočale analizo trga. Na podlagi identificiranih deležnikov znotraj ICT B2B ekosistema smo pripravili primerjalno analizo in matriko. S stranko smo se morali uskladiti in poenotiti glede metodologije ocene trgov po posameznih stebrih ICT, saj v tistem trenutku ni bilo na voljo nikakršne relevantne analize tega trga.

Pristop

Na začetku smo pripravili grob pregled trga, pri čemer smo pregledali podjetja v panogi, njihove prihodke, število zaposlenih in ostale ključne podatke.

Na podlagi podatkov o prihodkih, deležu ICT stroškov v prihodkih in strukture prodaje posameznih skupin storitev, smo ocenili velikost trga ICT B2B storitev po posamezni panogi.

Pripravili smo analize posameznih segmentov storitev in opredelili kriterije, na podlagi katerih smo igralce na trgu klasificirali in jih kasneje prioritizirali glede na strateške cilje znotraj ICT B2B segmenta.

Rezultat

Na podlagi pripravljenih raziskav in analiz smo stranki pripravili pregled ICT B2B trga in ključnih deležnikov, kar je stranki omogočalo pripravo strategije nastopa na trgu in identifikacijo ključnih igralcev. Stranka je z našo pomočjo pridobila vpogled v velikosti trgov po posameznem stebru storitev in na podlagi tega pripravila poslovni načrt ter pričakovane prihodke s strani ICT B2B storitev.

Sorodni primeri