Svetovanje kot storitev: prihodnost svetovalske industrije

Tehnologija vnaša inovativnost v svetovalske storitve, ki posledično postajajo široko dostopne in razpoložljive v realnem času. Večje spremembe se že dogajajo, v skladu z njimi pa se morajo prilagoditi tudi igralci znotraj svetovalske industrije.

Kaj tehnološke spremembe in inovativnost pomenijo za tradicionalne svetovalske storitve?

Tradicionalno poslovno svetovanje najpogosteje svoje storitve zagotavlja skozi obsežne PowerPoint prezentacije. V letih dela na različnih projektih, so svetovalske družbe razvile obsežne baze znanja.

Današnje tehnološke inovacije omogočajo shranjevanje tega znanja tudi v druga varna okolja. S pojavom rešitev v oblaku, se lahko nekatera področja svetovalskih storitev, predvsem opravila, ki sledijo predpisani, ponovljivi metodologiji shranijo v varno okolje in izvajajo potrebne analize v realnem času ter tako naročniku generirajo takojšnji vpogled v želeno področje.

Spremembe se že dogajajo

Svetovalska podjetja vse pogosteje razvijajo svoje osnovne storitve. Trendi kažejo, da ključni igralci na globalnem trgu ne ponujajo več le tradicionalnih svetovalskih storitev, ampak tudi inovativne in tehnološko napredne produkte, ki izkoriščajo njihov know-how.  

Podjetja, kot sta McKinsey in Accenture sta že diverzificirala svoj portfelj in ponujata »avtomatizirane storitve«. Periscope, integrirana platforma McKinsey-ja, naslavlja marketinško optimizacijo, izboljšavo kupčeve izkušnje, upravljanje kategorij, cenovno in promocijsko politiko, upravljanje uspešnosti in izboljšavo prodaje. Podobno, Accenture ponuja integrirano prodajno platformo CAS in številčne druge tehnološke rešitve.

Kaj to pomeni za naročnike?

»Avtomatizirane storitve« izhajajo iz tradicionalnih projektov, a hkrati ustvarjajo prepričljivo dodano vrednost za potencialne naročnike:

  • Naslavljajo specifična vprašanja: Orodja odgovarjajo na vprašanja znotraj določenih področij poslovanja. Ponujajo vpogled, usmerjen v reševanje izzivov, ki naročniku omogoča izboljšanje poslovanja znotraj tega področja.
  • Ponujajo rezultate v realnem času: Implementacija takih orodij je koristna tako za naročnike kot tudi za svetovalce, saj bistveno zmanjša stroške in čas, ki se ga porabi na projektu. Naročniki dobijo analitični vpogled le nekaj trenutkov po tem, ko v orodje naložijo svoje podatke.
  • Dostopni so večjemu številu podjetij: Mala in srednje velika podjetja, start-upi in ostali, ki pogosto nimajo proračuna za investiranje v večje svetovalske projekte, imajo zdaj dostop do takojšnjih svetovalskih rešitev, ki naslavljajo njihove ključne vzvode rasti in izboljšajo poslovanje. 
  • Zagotavljajo optimalno utilizacijo podatkov: podjetja pogosto nimajo lastnega znanja, ki bi zagotavljalo optimalno izkoriščanje podatkov za strateško odločanje. Tehnološka orodja premeščajo vrzeli v kompetencah, saj opravijo celotni analitični del in pripravijo predlog ukrepov glede na analizirane podatke.
Tak pristop sicer zahteva, da naročnik zbere in strukturira svoje podatke, vendar v zameno ponuja priložnost takojšnjega in ponovljivega razumevanje tržnih dinamik. To razumevanje pa omogoča povečanje prihodkov, zmanjšanje stroškov ali izboljšanje produktivnosti.

Kaj to pomeni za svetovalce?

Razvoj tradicionalnih poslovnih modelov svetovalskih družb ne pomeni, da bodo le-te opustile tradicionalne svetovalske storitve. Nedavne preobrazbe predstavljajo poizkus širjenja dostopnosti svetovalskih storitev preko avtomatiziranih rešitev, medtem ko svetovalci delajo na projektih, ki zahtevajo človeški vložek, kreativnost in interakcijo.

Veliko število odločitev podjetja lahko sprejmejo na podlagi obširnega znanja, agregiranega v inovativnih »Avtomatiziranih storitvah«. Bolj zahtevni projekti pa še vedno zahtevajo kreativno mišljenje izkušenih svetovalskih projektnih ekip.

Medtem ko se časi spreminjajo, se moramo vsi prilagoditi v skladu z izzivi in priložnostmi, ki jih spremembe prinašajo. Prišel je čas, ko se bo tudi svetovalska industrija morala preobraziti.


Sorodni primeri