Ustvarjanje novih prihodkovnih virov in kanalov na podlagi poslovnega modela za multi-partnerski lojalnostni program

Regionalnemu ponudnik celovitih komunikacijskih storitev smo svetovali pri prenovi in nadgradnji programa zvestobe, pri čemer smo opredelili potencialne partnerje in priložnosti za multi-partnerski program ter pripravili pripadajoč poslovni načrt.

Izziv

Zaradi iskanja novih virov prihodkov in novih pristopov pri komuniciranju s kupci, se je stranka odločila, da poišče nove inovativne pristope pri nakupnem procesu. Stranki smo pripravili poslovni model lojalnostnega programa na konceptu »multi-channel shopping experience«, ki temelji na uporabniški izkušnji, ki jo podpira NFC tehnologija in mobilne aplikacije.

Pristop

  • Pripravili smo multipartnerski poslovni model, orisali njegovo delovanje in ovrednotili poslovni potencial.
  • Analizirali smo vsa tveganja in izdali priporočila za obvladovanje posameznih tveganj.
  • Pripravili smo sistem nagrajevanja kupcev, pri katerem smo upoštevali relevantnost in atraktivnost nagrad za ciljne skupine.
  • Pripravili smo izhodišča za partnersko sodelovanje, ki so temeljila na vzajemni dolgoročni koristi vseh deležnikov.
  • Za pridobitev vpogleda v potrošnike smo pripravili segmentacijo potencialnih uporabnikov rešitve in nabora ponudbe, ki bi povečala atraktivnost lojalnostnega programa.
  • Po pripravljenem konceptu lojalnostnega programa smo analizirali potencialne partnerje, njihovo poslovanje, pripravili seznam strateških partnerjev ter jih prioritizirali.
  • V zaključnem delu projekta smo pripravili izhodišča za komunikacijsko strategijo. Opredelili smo intenzivnost komunikacije, časovnico in predviden proračun po posameznih kanalih.

Rezultat

Pripravili smo poslovni model lojalnostnega programa na konceptu »multi-channel shopping experience«, ki naši stranki omogoča vpeljavo novih tehnologij in metod za večjo interakcijo s kupci, pripravo relevantne ponudbe in posledično večje prihodke preko novih kanalov. Model je vključeval komunikacijo na digitalnih in tradicionalnih kanalih ter na podlagi interakcij preko NFC tehnologije omogočal vpogled v potrošnika in njegove navade.

Sorodni primeri