Višanje profitabilnosti z optimizacijo procesov na podlagi analize porabe virov in identifikacijo vrzeli znotraj najbolj intenzivnih procesov

S pomočjo Indigo PRO (Indigo Solutions) smo ovrednotili strošek izvajanja procesov v družbi in oblikovali ukrepe za optimizacijo najbolj kritičnih ter stroškovno intenzivnih vrzeli

Izziv

Za več podjetij v regiji, ki so imela izzive z optimalnostjo izvedbe procesov znotraj različnih področij (administracija, HR, proizvodnja, logistika in podobno), smo izvedli analizo procesov z izvedbo analize porabe virov (OPEX in FTE, torej strošek in čas), s katero smo pripravili celosten pregled najbolj stroškovno in časovno intenzivnih procesov.

Pristop

 • Krovna analiza procesne krajine in strukturiranje procesov

Priprava celostnega seznama procesov in njihovih aktivnosti, opredelitev zadnje organizacijske strukture po aktualni sistematizaciji, pregled ključnih strateških usmeritev in priprava prilagojenega orodja za izvedbo analize virov na procesih.

 • Izvedba analize porabe virov na posameznih procesih in identifikacija vrzeli v procesih

Izvedba analize porabe virov na nivoju procesa, delovnega mesta, organizacijske enote z namenom natančno ugotoviti, kje je poraba virov najbolj intenzivna. Na podlagi stroškovne intenzivnosti smo pripravili seznam prioritetnih procesov, na podlagi katerih se je izvedla analiza izzivov, oziroma vrzeli v samih procesih.

 • Vrednotenje vplivov vrzeli in priprava ukrepov

Vrednotenje vplivov vrzeli in opredelitev najbolj intenzivnih, ki imajo največji vpliv na poslovanje družbe in prioritizacija vrzeli. Prioritizaciji sledi priprava ukrepov, ki je osredotočena na najbolj intenzivne procese, oziroma prepoznane izzive. Namen priprave ukrepov je sistematično nagovarjanje neoptimalnosti v sami izvedbi procesov s katerimi na strukturiran način identificiramo aktivnosti, ki so potrebne za dvig učinkovitosti izvedbe procesov in posledično profitabilnosti podjetja.

Po oceni stroška izvajanja posameznih procesov torej opravimo analizo izzivov, oziroma vrzeli v procesih, ki jih kategoriziramo na podlagi njihovih vsebin, istočasno pa opredelimo ali je izzive možno reševat na podlagi interne optimizacije (sprememba dela, procesa, ipd.) ali pa je za optimizacijo potrebna investicija (nova IT orodja, stroji, ipd.).

 • Priprava implementacijskega načrta uvedbe ukrepov

Za vsak ukrep smo pripravili zelo podroben opis potrebnih aktivnosti, predviden vpliv na poslovanje z vidika OPEX, CAPEX in FTE, prav tako smo na podlagi razgovorov z deležniki pri naročniku aktivnosti časovno razporedili na način, da jih je možno implementirat znotraj danih zmogljivosti v podjetju.

Rezultat

Stranka je na podlagi Indigo PRO rešitve identificirala stroške procesov, izzive, ki so povzročale neoptimalno izvedbo procesov in razvila ukrepe, na podlagi katerih se bodo ti izzivi odpravili ter posledično dvignili profitabilnost družbe.

Alternative image description
Shema 1: Primer izpisa porabe virov (FTE)
Kot ključen argument izvedbe projekta stranke navajajo tudi povečanje transparentnosti porabe virov na procesih in aktivno vključevanje zaposlenih pri oblikovanju ukrepov za optimizacijo poslovanja.
Alternative image description
Shema 2: Primer izpisa ocene stroška izvajanja procesov (OPEX v EUR)


 • Programi zvestobe
 • Cenovna politika
 • Analiza trga in kupcev
 • Optimizacija produktnega portfelja
 • Pogajanja na podlagi dejstev
 • Razvoj RPI/RFP
 • Upravljanje z blagovnimi skupinami.

Sorodni primeri