Zakaj se izbira "optimalne rešitve" pogosto izkaže za neoptimalno?

V zadnjih letih se je povečalo število ponudnikov IT rešitev za potrebe marketinške tehnologije. Podjetja pri reševanju svojih izzivov veliko upanja polagajo v IT rešitve uglednih ponudnikov, vendar nepremišljen nakup IT rešitve podjetju lahko povzroči več nevšečnosti kot izboljšav.

Nepremišljen nakup IT rešitve bo podjetju povzročil več nevšečnosti kot izboljšav

V zadnjih letih se je povečalo število ponudnikov IT rešitev za potrebe marketinške tehnologije, avtomatizacije, digitalizacije, transformacije in podobno. Podjetja pri reševanju svojih izzivov veliko upanja polagajo v IT rešitve uglednih ponudnikov in pričakujejo, da bo nakup tako imenovane »best of breed« rešitve izboljšal njihov položaj na lestvici poslovne odličnosti in jim omogočil, da se bodo uspešneje zoperstavila novim, agilnim konkurentom, za katere še pred nekaj leti sploh niso slišala. A nepremišljen nakup IT rešitve bo podjetju povzročil več nevšečnosti kot izboljšav.

Kljub temu, da določene rešitve konceptualno rešujejo izzive podjetij, se pogosto zatika že pri osnovah. Podjetja se namreč preveč osredotočajo na IT rešitev, manj pa na ključne komponente, ki so potrebne, da doseže popolno funkcionalnost. Te niso povezane z besedami, kot so CRM, podatki in transakcije baze, ampak z osnovnimi elementi podjetja, kot so recimo zaposleni in poslovna strategija.  

Če se želi podjetje izogniti napačnemu nakupu IT rešitve, mora še pred začetkom iskanja odgovoriti na sledeča vprašanja: 

1. Usklajenost s poslovno strategijo

Ključno vprašanje: Zakaj sploh potrebujemo novo IT rešitev?

Pogosto je ponudnik IT rešitev tisti, ki igra glavno vlogo prepričevalca za nakup in implementacijo. Podobne projekte je izpeljal že pri več strankah, zato pozna izzive pri implementacijah specifičnih rešitev.

A v tem koraku je podjetje še vedno v začetni fazi nakupnega procesa, kar pomeni, da bodo lastnosti IT rešitve in njene zmogljivosti predstavljene pod optimalnimi pogoji. Fokus je usmerjen na funkcionalnosti IT rešitve, namesto na strategijo podjetja in na kakšen način IT rešitev pomaga pri doseganju poslovnih ciljev. Podjetja morajo zato jasno opredeliti poslovne cilje in ponudnika IT rešitve usmerjati. Če poslovni cilji in implementacija nove IT rešitve niso dobro razdelani, je ocena smiselnosti nabave neke rešitve subjektivna, namen nakupa in implementacija pa nejasna.

2. Umestitev v organizacijo

Ključno vprašanje: Kje v organizaciji in znotraj katerih procesov se IT rešitev manifestira ter kako to vpliva na organizacijo in procese?

Pridobitev novih IT rešitev pomeni neko spremembo. Spremenila bo način dela, način komuniciranja s strankami, pridobivanja podatkov, omogočila nove analize, pridobitev novih poslovnih informacij in podobno. Te spremembe je potrebno predvideti in jih umestiti v organizacijo ter procese podjetja. Biti mora jasno, čigav delovni proces se bo spremenil, zakaj se bo spremenil in kaj bo posledica teh sprememb. Če želimo na primer izboljšati prodajni proces, moramo vedeti, kdo so deležniki znotraj procesa, kaj so njihove potrebe, odgovornosti in kateri so specifični izzivi, ki jih neka IT rešitev znotraj tega procesa rešuje. V nasprotnem primeru bo to zgolj še ena rešitev, vrinjena v podjetje in bo povzročila vpliv na procese, ki niso bili vnaprej predvideni.

3. Stanje kadrovskih virov

Ključno vprašanje: Ali imamo ustrezno izobražen kader, da bomo IT rešitev lahko kompetentno uporabljali?

»Vriniti« novo IT rešitev v podjetje in njegove delovne procese ter pozneje ugotoviti, da manjkajo kompetence ali zaposleni, ki bi rešitev redno in namensko uporabljali, je enako, kot bi kupili avto nekomu, ki zna voziti samo kolo. Pogosto naročniki pričakujejo, da bo neka rešitev samodejno optimizirala določen proces oziroma način dela, vendar zanemarijo dejstvo, da je rešitev potrebno primerno upravljati, da bo dosegla svoj namen. IT rešitev je konec koncev le orodje, za katerega je potrebno zagotoviti kompetentno upravljanje in kvaliteten vnos, sicer bo njegova dodana vrednost daleč od optimalne.

Iz perspektive naročnika pri implementaciji IT rešitev torej ne gre za vprašanja podatkov in informatike, ampak za poslovno-organizacijska vprašanja, ki morajo opredeliti namen in vpliv implementacije IT rešitev na neko podjetje ter določiti, ali je ta vpliv v skladu s poslovnimi cilji.

Kakšni so torej pravi koraki?

Za uspešno identifikacijo in implementacijo IT rešitev je treba najprej razumeti, zakaj jo neko podjetje sploh potrebuje in kdo bo tisti, na čigar delovni proces bo implementacija neposredno vplivala. Podjetje naj zato najprej identificira poslovno priložnost uvedbe IT orodij in kako to ustreza njegovi poslovni strategiji. V nadaljevanju naj opredeli, kdo so deležniki, ki bodo vsebinsko in procesno vključeni v uporabo rešitev. Nanje bo rešitev vplivala, zato je treba njihovim potrebam prisluhniti. V zadnjem koraku naj podjetje preuči, ali sploh ima na razpolago vse potrebne vire in znanje za optimalno uporabo IT rešitev. Potem pa veselo v iskanje tiste »ta prave«.

Sorodni primeri