Storitve

Hitro in točno odločanje

Odločanje iz "Ad-Hoc" v "Data-driven"

Podatki so vedno bolj pomemben element, ki pomaga vodstvu podjetja sprejemati odločitve hitreje in bolj natančno. Pomagamo vam jih strukturirati na način, da vam bodo dali poslovno vrednost in bodo organizirani za potrebe priprave novih poslovnih modelov, oziroma zmanjšanje stroškov.

  • Opredelitev potreb po poslovnem poročanju
  • Priprava metodologij za strukturiranje podatkov
  • Podpora pri implementaciji orodij za BI (Business Inteligence)
  • Opredelitev odgovornosti za sprejemanje odločitev na podlagi BI informacij
  • Oblikovanje procesov za poročanje
  • Razvoj KPI, ki so usklajeni s strateškimi cilji podjetja
  • Priprava scenarijev in ukrepov ob odstopanju od kritičnih KPI
  • Podpora pri izbiri IT orodij za poročanje
  • Podpora pri zmanjšanju stroška izvajanja analitičnih aktivnosti
Alternative image description
Shema 1: Stopnje od podatka do poslovne vrednosti in transparentnega poročanja

Podpora pri pripravi osnov za hitro odločanje je sestavljena iz 4 ključnih točk, znotraj katerih se pregleda trenutno stanje na področju analitike in poročanja, konsolidira podatkovno krajino, kjer je to potrebno, pripravi podatke, ki imajo visoko informativno vrednost za poslovno poročanje in pripravimo KPI-je ter odgovornosti za doseganje le teh. Strankam pomagamo pripraviti ne samo celotno poročilno krajino, usklajeno s KPI, temveč tudi vsa potrebna pravila za strukturiranje podatkov, da le ti dajo največjo informativno vrednost in jih je možno vizualizirat v najbolj kompleksnih IT rešitvah za BI (Tableau, SAS Visual Analytics, PowerBI, ipd.), vključno z ETL postopki.

Primeri storitve Hitre in točne rešitve

Storitve