Storitve

Optimalne IT rešitve

Optimalne IT rešitve

Pogosto je neoptimalna izvedba procesov, ali izvajanje posameznih aktivnosti, posledica neoptimalne IT krajine podjetja. Pomagamo vam identificirati ključne procese, priložnosti za digitalizacijo in izberemo IT rešitve po meri, ki upoštevajo vaše vire, kompetence in dejanske potrebe. Ko izbiramo rešitev, se držimo načela: "Primerno, uporabno, dobičkonosno in razumljivo".

  • Identifikacija IT rešitev, ki izboljšajo poslovno odločanje
  • Podpora pri digitalizaciji poslovanja in implementaciji IT rešitev
  • Uskladitev procesov in organizacijske strukture za popolni izkoristek IT rešitev
  • Razvoj KPI po meri uporabnika za optimalno izrabo IT rešitev
  • Digitalizacija prodajnih procesov s pomočjo AR in VR
  • Digitalizacija podpornih procesov za podporo kupcem v pomočjo video prenosa (VS)
  • Implementacija rešitev za robotizirano avtomatizacijo zalednih procesov (RPA)
  • Analiza obstoječih vrzeli pri virih in kompetencah za uporabo IT rešitev
Alternative image description

Izbira IT rešitev, ki je primerna za obseg in specifike poslovanje podjetja, je svojevrsten izziv, saj zahteva kritičen in širok pregled trenutnega stanja in poslovnih ciljev. Podpremo vas pri opredelitvi trenutne IT krajine, analizi njenih zmožnosti in funkcionalnosti glede na vaše poslovne cilje ter pripravimo celosten predlog posodobitve rešitve, ki je usklajena s strategijo in zmožnosti operativne izvedbe. Pri tem upoštevamo, da ni vsaka draga rešitev tudi najboljša, ampak identificiramo tiste rešitve, ki so prilagojene potrebam in zmogljivosti posameznega podjetja.

Primeri storitve Optimalne IT rešitve

Storitve