Storitve

Organizacija

Organizacijsko-procesne optimizacije

Organizacija / procesi kot ključna elementa pri uspešnem izvajanju aktivnosti ter doseganju optimalnega razmerja med porabljenimi viri in dodano vrednostjo

  • Vrednotenje porabe virov na posameznih procesih (FTE)
  • Vrednotenje porabe virov na nivoju stroška (COST / OPEX)
  • Identifikacija vrzeli v organizaciji in procesih
  • Priprava ukrepov za zapiranje vrzeli v procesih
  • Optimizacija prodajnih kanalov in prodajne mreže
  • Priprava predlogov za implementacijo IT rešitev glede na identificirane vrzeli
  • Razvoj RPI/RFP za nabavo IT rešitev
  • Podpora pri implementaciji ukrepov za zapiranje procesnih vrzeli
  • Vzpostavitev PMO (Project Management Office) za vodenje kompleksnih projektov
Alternative image description
Shema 1: Pregled elementov, ključnih za optimizacijo organizacijsko-procesnih področij

Na podlagi razvite metodologije, ki smo jo implementirali tudi pri razvoju "Indigo Solutions / Indigo PRO", lahko naročnikom pomagamo odgovoriti na najbolj podrobna vprašanja glede optimalnosti procesov, ki jih izvajajo. Ne glede na to, ali naročnika zanima, koliko stroškov proizvaja določen proces v izbrani organizacijski enoti ali delovnem mestu, ali pa katera IT rešitev mu lahko pomaga neoptimalne procese urediti, nam razvita metodologija na sistematičen način ponudi odgovore na podobna vprašanja. 

Na podlagi preteklih projektov smo razvili modele za optimizacijo prodajne mreže podjetij, ki imajo pogoste stike s kupci in visoke stroške z upravljanjem mreže. Prav tako smo podprli naročnike pri optimizaciji logističnih poti od naročila do dostabe in uvedbe RPS-ov, kot tudi pri optimizaciji klicnih centrov, oziroma funkcij, ki imajo stike s kupci.

Primeri storitve Organizacija

Storitve