Storitve

Rešitve za hitre rezultate

Podpora pri iskanju rezerv za dvig EBITDA, ali drugih KPI

Pogosto zaznavamo rezerve za hitro doseganje rezultatov. Svetujemo pri hitrem prepoznavanju teh rezerv, tako na prihodkovni kot stroškovni strani poslovanja. Pripravimo strukturirane pristope pri analiziranju, identifikaciji in realizaciji prihodkovnih ali stroškovnih optimizacij.

  • Dvig uspešnosti programov zvestobe
  • Hitre spremembe v cenovni politiki
  • Identificiranje kritičnih vrzeli pri ključnih procesih
  • Optimizacija produktnega portfelja
  • FBN (Fact Based Negotiation) na podlagi rezultatov analitičnih modelov za optimizacijo nabave
  • Razvoj RPI/RFP za optimiziran proces nabave
  • Monetizacija podatkov za hitri dvig prodaje
  • Priprava hitrih ukrepov in projektne pisarne za vodenje implementacije
Alternative image description
Shema 1: Pregled pristopa k identifikaciji hitrih zmag

V primeru, da iščete notranje rezerve, ali priložnosti za hitro doseganje rezultatov, usmerjenih v povečanje EBITDA, oziroma dobičkonosnosti podjetja, vas podpremo pri sistematičnem identificiranju priložnosti, opredelitvi ukrepov in kasneje tudi implementaciji ukrepov. Priprava ukrepov zahteva zelo sistematičen pristop, pri katerem identificiramo ne samo priložnosti za optimizacijo, temveč tudi načine, kako jih izkoristiti v čim krajšem možnem času.

Primeri storitve Rešitve za hitre rezultate

Storitve