Storitve

Strategija

Strategija

Strategija podjetja je ključen element pri uresničevanju poslovnih ciljev, ni pa edini. Neposredno je z njo povezan način, kako jo izvajamo, tako iz organizacijskega, procesnega, kot tudi vidika poslovno-operativnih ciljev (KPI). V kolikor strategija s temi elementi ni usklajena, je njena izvedba lahko draga in dolgotrajna, ali celo nemogoča. Mi vas podpremo pri celotnem procesu od oblikovanja strategije do uskladitve vseh omenjenih elementov.

  • Oblikovanje poslovne strategije
  • Strategija digitalizacije poslovanja
  • Marketinška in prodajna strategija
  • Strategija vstopa na trg
  • Produktna strategija
  • Upravljanje življenjskega cikla izdelkov
  • Upravljanje življenjskega cikla kupca
  • Identificiranje novih virov prihodkov
Alternative image description

Strategija družbe je osnovno vodilo, h kateremu je potrebno prilagoditi vse elemente na način, da je njeno izvajanje usklajeno, transparentno in primerno organizacijsko postavljeno. Pogosto je postavitev strategije kompleksna zaradi potrebnega razumevanja na kakšen način jo podjetje uresničilo z vidika virov, procesov in primerno zastavljenih ciljev. Postavitev teh elementov je kompleksna in zahteva sistematičen pristop, znotraj katerega se oblikuje načrt uresničevanja strategije, na podlagi katerega se v prihodnje operativno izvedejo vse strateške iniciative, istočasno pa se omogoči nadziranje izvajanja le teh na transparenten in pregleden način. Ključni vidik pri izvajanju iniciativ je tudi IT, pri čemer je pomembno, da so orodja, ki jih implementiramo, usklajena s strateškimi cilji in viri, ki jih ima podjetje na voljo. Neupoštevanje teh vidikov vodi v neoptimalno izvedbo aktivnosti, oziroma izvajanja aktivnosti "po občutku".

Primeri storitve Strategija

Storitve